AVG Privacyverklaring

In deze privacyverklaring van de Rijvereniging & Ponyclub De Eendracht Castenray  staat welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt.

Gebruik van persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens indien u: lid wordt; zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement; zich aanmeldt als vrijwilliger; zich aanmeldt als sponsor/adverteerder; werkzaamheden voor ons verricht.
Wij verzamelen daarbij de volgende gegevens: naam, adres, email-adres, telefoonnummer (vast en/of mobiel), geboortedatum, bankrekeningnummer.
Wij gebruiken deze gegevens: voor de ledenadministratie; om contact met u op te nemen; om informatie en uitnodigingen aan u te verzenden; om u aan te melden bij de KNHS.
Uitwisselen van gegevens tussen leden onderling is alleen toegestaan indien de betreffende persoon hier expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Bekijken, wijzigen en verwijderen van persoonsgegevens
U kunt per e-mail contact opnemen met onze vereniging voor: informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken; vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring; inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken; wijziging, verwijdering of overdracht van uw gegevens; bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door de vereniging.

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze verklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen nemen om uw gegevens te beveiligen.

Derden
Uitslagen van door ons georganiseerde evenementen kunnen worden gepubliceerd. Uitslagen van deelname aan wedstrijden zullen worden gepubliceerd in indien de betrokkene(n) en/of de ouder/voogd bij een leeftijd jonger dan 18 jaar, per mail deze doorgeeft aan de vereniging. Melding per mail , met eventuele toevoeging van beeldmateriaal, houdt in dat u akkoord gaat met publicatie hiervan.
Wij kunnen beeldmateriaal van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie gebruiken voor publicatie, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd per e-mail bezwaar aantekent bij onze vereniging.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of wetgeving die het bewaren verplicht.

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.

Maak jouw eigen website met JouwWeb