Nieuws


Clubkampioenschappen en Feestavond/bbq
Zaterdag 15 september 2018 werden onze Clubkampioenschappen verreden en in de avonduren vond onze jaarlijkse feestavond
plaats.
Een woord van dank aan iedereen die heeft geholpen om ervoor te zorgen dat wij hebben mogen en kunnen genieten van deze twee, we kunnen wel zeggen, fantastisch mooi verzorgde activiteiten.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Jubilaris Pierre Strijbos 65 jaar lidmaatschap

Op de feestavond werd Pierre Strijbos in het zonnetje gezet vanwege zijn 65 jarig lidmaatschap. Pierre heeft tot op heden de vereniging altijd een warm hart toegedragen. Ook mag en kan de vereniging nog altijd een beroep op hem doen indien er bij activiteiten nog extra mankrachten nodig zijn.
Als dank voor zijn lidmaatschap en jaren van inzet, mocht Pierre een sportbeeld met een kleine attentie, welke overhandigd werd door de voorzitter van de vereniging, in ontvangst nemen.
Pierre Gefeliciteerd met het bereiken van deze enorme mijlpaal.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Clubkampioenschappen 2018

De clubkampioenschappen werden onder prachtige weersomstandigheden op zaterdag 15 september 2018 verreden. Het was enorm fijn om ook papa’s, mama’s maar ook opa’s en oma’s te mogen begroeten op ons oefenterrein.
In de ochtend werd rond de klok van 10.30 uur begonnen met het rijden van de individuele dressuurproeven. Tussen de middag werd er gezamenlijk iets gegeten. Daarna werd er verder gegaan met het springen en werd het rijden van de kampioenschappen afgesloten.
Een woord van dank aan iedereen die heeft bijgedragen tot het welslagen van deze Clubkampipoenschappen.
Tijdens de feestavond, welke in de avonduren gepland stond, werden de Clubkampioenen 2018 bekend gemaakt.
Bij de pony’s werd clubkampioen Esmee Kemmelings met haar pony Egano. Bij de paarden mag Xander van Lit met Carwin zich de clubkampioen 2018 noemen.
Esmee en Xander Gefeliciteerd met het behaalde clubkampioenschap 2018.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Facebook
Ook wij hebben voortaan Facebook.
Wilt u een kijkje nemen en/of onze pagina volgen, ga dan naar:
www.facebook.com/RuiterverenigingDeEendrachtCastenray

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~